- De statutaire doelstelling is het financieel mogelijk maken van ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso. De focus ligt hierbij op de noordelijke provincie Oudalan, de droge Sahelregio van het land.

- Doelstelling is de levensstandaard helpen verbeteren van de bevolking door armoede te bestrijden, watervoorzieningen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. Ook de toegang tot en verbetering van  het onderwijs, training, voorlichting, capacity building en organisatievorming van de bevolking zijn belangrijke doelen. De stichting richt zich tevens met de projecten op versterking van de lokale economie en stimuleert het ondernemerschap van de bevolking.       

Op grond van de Strategische Visie 2018-2023 wordt de weg ingeslagen om met de lokale partner Dagnal Roobe de bevolking te organiseren voor meer voedselzekerheid, economische groei en versterking van het eco-systeem van de regio. 

-