Stichting Steun voor Oudalan

De stichting is opgericht in 2016 omdat de bevolking in de provincie Oudalan, in het noorden van Burkina Faso kampt met grote armoede, watertekort en ernstige voedselschaarste. 

De laatste jaren wordt het noorden geteisterd door aanslagen.Vanwege deze politieke situatie is het gebied geïsoleerd geraakt. Ook ervaart men de gevolgen van de klimaatverandering. De mensen leven van één oogst per jaar die afhankelijk is van de regenval. De regenval is erg onberekenbaar. Veel watervoorzieningen zijn droog komen te liggen de laatste jaren.

Vanuit Nederland wil de stichting fondsen werven om projecten mogelijk te maken die vanuit de plaatselijke bevolking worden aangedragen via de partnerorganisatie Association Dagnal Roobe. Doel is om lokaal veel draagvlak voor de projecten te creëren, waarbij de bevolking een actieve rol speelt bij het onderhoud en de voortzetting van de projecten.