1-3 2019       Wilde Ganzen steunt ons plastic afvalproject! Dit voorjaar wordt er gestart met de grote                                schoonmaak van het plastic afval in Gorom-Gorom en wordt de ophaaldienst operationeel.  

1-1 2019       De donateursactie voor het plastic afvalproject die we hielden in  december was heel                                    succesvol. Inmiddels hebben we ruim 30 donateurs. 

1-11 2018     Onze partner ADR zal met middelen van o.a. het AJF een bouli realiseren bij het dorp Deiberi                        dat gaat dienen als drinkwatervoorziening voor het vee. Ook komen er 85 nieuwe tuinen bij.  

1-9 2018       Het projectbezoek aan de vrouwen van secteur 3 en secteur 5 in Gorom-Gorom was heel                              waardevol.          

15-7 2018    Wilde Ganzen steunt ons bij de reparatie van drie waterpompen en de aanleg van 60 tuinen. 

1-7 2018      Het jaarverslag 2017 staat online. 

15-6 2018    20 vrouwen hebben elk drie schapen ontvangen om vet te mesten. Deze schapen zijn                                   gedoneerd door de 70 vrouwen die eerder schapen hebben ontvangen.       

14-5 2018     Het Anton Jurgens Fonds heeft opdracht gegeven voor een evaluatiemissie die de opties                              verkent voor uitbreiding van de projecten en de rol van de partnerorganisatie Dagnal Roobe.  

1-4-2018      Twee leden van het projectteam volgen de cursus Change the Game van Wilde Ganzen.                                Zij krijgen een training om ook in eigen land fondsen te werven.

15-2 2018    Het projectteam uit Burkina Faso samen met onze vertegenwoordiger vanuit het bestuur                                volgen een stageprogramma van 14 dagen bij het agrarische opleidingencentrum Centre                              Songhai in Porto Novo, Benin.

28-1 2018    De eerste schapen zijn verkocht. De prijzen zijn gedaald helaas. De verkoopprijs voor een                           vetgemest schaap is lager dan verwacht, maar dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat                     de inkoopprijzen ook lager zijn. Dit levert bij de volgende verkoopronde tijdens het slachtfeest                       meer winst op. 

4-1 2018      Het nieuwe jaar begint goed met mooie oogst resultaten van de tuinen. 

22-12 2017  De opkomst voor de training voor het onderhoud en beheer van de waterpompen was boven                       verwachting. Ca. 90 deelnemers deden mee uit de diverse dorpen in de regio.   

29-11 2017  De laatste waterpompen zijn gerealiseerd. De stand is nu 39 functionerende waterpompen die                      we met elkaar hebben gerealiseerd sinds oktober 2016. Ook worden op dit moment 220                                 tuinen ingezaaid. Met het water uit de bouli's en de waterpompen worden groentes gekweekt. 

4-8 2017      Projectbezoek aan Gorom-Gorom. De ceremonie waarbij de schapen aan de vrouwen worden                     gegeven trekt veel belangstelling!

1-7 2017      De stichting heeft voor de komende 6 maanden opnieuw fondsen toegekend gekregen voor                         nog 16 reparaties van waterpompen, twee nieuwe waterpompen en twee bouli's om verder uit                       te graven waardoor er het hele jaar water in zal blijven staan. Ook ontvangen 70 vrouwen elk                         drie schapen die zij kunnen verkopen met veel winst na 6 maanden. 

1-6 2017      Vandaag zijn de zakken gierst verkocht aan 270 gezinnen die van de graanbank mogen                               profiteren. Zij hebben dit voor een gesubsidieerde prijs kunnen kopen om te voorzien in hun                         voedseltekort.           

28-5 2017    Het is gelukt!!! De projectorganisatie in Gorom-Gorom heeft de planning gehaald! 21                                       waterpompen zijn operationeel! Eindelijk schoon drinkwater binnen bereik voor 21.000 mensen                       en hun vee. Hiermee is ook een enorme stimulans gegeven aan de regio op het gebied van                           economische ontwikkeling en gezondheidsverbetering. 

1-4 2017      Inmiddels zijn er 12 waterpompen gerepareerd en 5 nieuwe waterpompen aangelegd. De                               bevolking is hier heel blij mee want april/mei is de heetste en droogste periode en er is                                   nauwelijks water voor mens en dier meer te vinden.

7-3 2017      Het Anton Jurgens fonds is akkoord en steunt ons graanbank project voor Gorom-Gorom. Drie                       jaar lang kunnen vooraf geselecteerde gezinnen graan kopen voor gesubsidieerde prijzen.                             Hiermee wordt voorkomen dat er voedselgebrek heerst onder de allerarmste gezinnen omdat                         de oogst van vorig jaar mislukt is. 

1-2 2017      Tot nu toe zijn er al vier nieuwe waterpompen geïnstalleerd en 8 gerepareerd in de                                         verschillende dorpen. Ook de bouli (het meertje) is klaar, het is nu wachten op de regentijd                             zodat het vol kan lopen.  

13-1 2017    Als vertegenwoordiger van Steun voor Oudalan brengt Dianne Nicolai een bezoek                                           aan het project. Ze maakt kennis met de gehele projectorganisatie, het bestuur van de                                     Association en er is een ontmoeting met de burgemeester van Gorom-Gorom. Ook spreekt ze                       met de vrouwen die erg blij zijn met de waterpompen. Zij waren eerder de hele dag bezig met                         het halen van water.

 3-12 2016   De vier waterpompen in Tiofolboye en Debintia zijn gerepareerd en twee nieuwe waterpompen                       in Kiro Hari zijn in gebruik genomen. Dit betekent voor zo'n 6000 mensen eindelijk schoon                               drinkwater!  

15-11 2016  De werkzaamheden voor de bouli in Zoungwaye zijn in volle gang! De bevolking is heel                                 enthousiast.

3-10 2016    Het Anton Jurgens Fonds gaat ons steunen in ons project voor water en voedselzekerheid in                         Gorom Gorom! Het doel is om 16 waterpompen te repareren en 5 nieuwe boringen te doen.                           Ook wordt er een bouli (meertje) gegraven voor tuinbouw met hulp van druppelirrigatie. 

1-9 2016     De stichting is op 1 september 2016 opgericht! Het doel is om door middel van fondsenwerving                      de noordelijke provincie Oudalan te steunen in Burkina Faso vanwege de extreme armoede en                      het watertekort.